Biluppgifter

Sök och hitta biluppgifter

Biluppgifter som du finner på olika typer av onlinetjänster inhämtas allt som oftast från databasen hos transportstyrelsen. Denna databas kallas för vägtrafikregistret och är den nuvarande formen av det gamla bilregistret som uppstod på 70 - talet. Vill du få tillgång till information som finns i vägtrafikregistret behöver du kontakta servicen på transportstyrelsen på ett eller annat sätt. Detta kan du göra genom telefontjänsten eller om du vill få ut enklare information om biluppgifter kan man även kontakta dem via sms och få svar på ägare till bil eller andra mindre typer av uppgifter.